TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE (“TOCS”) (HCP/HCT)

DACĂ DAȚI CLIC PE BUTONUL “ACCEPT” DE MAI JOS, VĂ EXPRIMAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL FAȚĂ DE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, CARE VĂ VOR CREA OBLIGAȚII LEGALE ANGAJANTE.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU PUTEȚI RESPECTA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, NU PUTEȚI DESCĂRCA SAU TREBUIE SĂ ÎNCETAȚI SĂ UTILIZAȚI ACEST SOFTWARE.

 1. CINE SUNTEM ȘI CARE ESTE EFECTUL ACESTUI CONTRACT
  1. Subscrisa, Shire Plc. (denumită în cele ce urmează: “Shire”, “nouă” sau “noi”) a dezvoltat un software pentru o aplicație mobilă care permite pacienților care suferă de hemofilie să monitorizeze infuziile cu medicamente, incidentele de sângerare, inclusiv ratele medii de sângerare (RMS); programul de infuzii și regimul de tratament asociat unei astfel de afecțiuni și partajarea acestor date cu dvs., cu cadrul medical aferent (HCP) sau cu centrul de tratament medical (HTC), dacă aleg acest lucru, prin intermediul unui portal de pe un site web.
  2. Dacă sunteți de acord cu acești termeni și condiții și faceți clic pe butonul „ACCEPT”, primiți o licență globală, neexclusivă, reziliabilă pentru utilizarea de către dvs. a portalului nostru online de pe site-ul web Zero Bleeds [https://zerobleeds.ro] (sau echivalentul dvs. regional) (Software-ul) gratuit, care este găzduit și operat de ENSO Studios Pty Ltd (ENSO) sau orice alt furnizor de servicii, conform celor specificate în Software.
  3. Acești Termeni și Condiții stabilesc condițiile legale asupra cărora ați convenit la utilizarea Software-ului.

 2. CREAREA UNUI CONT
  1. Rolul nostru este acela de a invita și administra HTC-uri din țările în care este utilizat Software-ul. Nu avem acces la datele cu caracter personal ale pacienților, dar vom avea privilegii administrative complete asupra Software-ului. Datele cu caracter personal ale pacienților vor fi stocate pe o platformă software online Amazon Web Services.
  2. Un HTC va primi acces la Software prin intermediul invitației din partea noastră pentru un cont de utilizator individual. Rolul HTC-ului este acela de a facilita și administra HCP-urile și pacienții care se abonează pentru a utiliza Software-ul.
  3. Un HCP va primi acces la Software prin intermediul invitației din partea HTC. Rolul HCP-ului este acela de a își monitoriza datele cu caracter personal înregistrate în Software pentru a oferi o perspectivă medicală.
  4. Doar dvs., HCP-ul sau HTC-ul veți avea acces la datele cu caracter personal ale pacientului transmise prin intermediul Software-ului, în cazul în care un pacient alege să le partajeze. Dvs., în calitate de HCP sau HTC, sunteți obligați să păstrați confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter personal ale pacientului și să respectați preferințele pacientului cu privire la partajarea datelor și să le utilizați altfel în conformitate cu legislația și codurile de conduită aplicabile.

 3. DATELE DVS. ȘI CONFIDENȚIALITATEA
  1. Dacă sunteți un HCP, Shire vă oferă acces la Software în calitate de utilizator afiliat la HTC-ul dvs. Prelucrarea datelor necesară pentru prestarea serviciului (adică, înregistrarea și utilizarea conturilor dvs. de utilizator, vizualizarea datelor pacienților și monitorizarea și administrarea utilizării Software-ului) se efectuează de către Shire în numele dvs. (cu privire la informațiile cu caracter personal ale utilizatorului) și în numele pacienților (cu privire la informațiile referitoare la pacient) și în conformitate cu Notificarea Confidențialitate Zero Bleeds (https://www.shire.com/legal-notice/privacy-notice). Înștiințarea noastră privind confidențialitatea va stabili și modalitățile în care colectăm și utilizăm datele tehnice de la dispozitivul pe care dvs. și pacienții dvs. utilizați Software-ul.
  2. Shire a luat măsurile pe care le consideră adecvate sau care sunt acceptate în comun pentru a asigura securitatea și confidențialitatea oricăror informații pe care dvs. sau pacienții dvs. le comunicați Software-ului. Vă rugăm să conștientizați faptul că site-ul web sau transmisiile pe internet nu sunt niciodată private sau securizate în totalitate și că orice mesaj sau informații pe care le transmiteți folosind Software-ul pot fi citite sau interceptate de alții, chiar dacă există o înștiințare specială cu privire la criptarea unei anumite transmisii.
  3. Dvs., în calitate de utilizator al Software-ului, sunteți responsabili pentru păstrarea confidențialității ID-ului și a parolei dvs. de utilizator. De asemenea, sunteți responsabili pentru toate utilizările ID-ului și parolei dvs. de utilizator, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de către dvs.

 4. ASISTENȚĂ PENTRU SOFTWARE
  1. Cum vom comunica - Dacă trebuie să vă contactăm, vom face acest lucru prin e-mail, folosind detaliile de contact pe care ni le-ați pus la dispoziție.

 5. OBLIGAȚIILE DVS. LA DESCĂRCAREA SOFTWARE-ULUI
  1. Dacă descărcați sau accesați altfel Software-ul prin orice dispozitiv nedeținut de către dvs., trebuie să aveți permisiunea proprietarului în acest sens. Veți fi responsabili pentru respectarea acestor Termeni și Condiții, indiferent dacă sunteți sau nu proprietarul dispozitivului.
  2. Vă acordăm în mod personal dreptul de a utiliza Software-ul. Nu aveți dreptul de a transfera Software-ul către altcineva, indiferent dacă este contra cost, contra unei alte prestații sau în mod gratuit. Dacă vindeți orice dispozitiv pe care este instalat Software-ul, trebuie să ștergeți Software-ul de pe acesta.

 6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului în toată lumea ne aparțin, iar drepturile asupra Software-ului vă sunt acordate cu titlu de licență (nu vă sunt vândute) dumneavoastră. Nu aveți drepturi de proprietate intelectuală asupra sau cu privire la Software, altele decât drepturile de a le utiliza în conformitate cu acești Termeni și Condiții.


 7. RESTRICȚII DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI
  1. Licența noastră către dvs. pentru a utiliza Software-ul conform celor specificate în acești Termeni și Condiții este cu condiția ca dvs. să respectați toate legile și codurile de conduită din țara dvs. care guvernează utilizarea acestuia de către dvs. și că nu le veți:
   1. copia, închiria, sub-închiria, împrumuta, furniza sau pune altfel la dispoziție, în orice formă, în totalitate sau parțial, niciunei persoane. Totuși, puteți tipări și descărca copii ale materialelor din Software pentru studierea de către dvs. în mod personal, pentru a fi studiate de către alte HCP-uri sau HTC-uri, sau pentru consultarea de către pacienții dvs.;
   2. traduce, fuziona, adapta, varia, modifica sau schimba în totalitate sau parțial, și nu veți permite ca acestea să fie combinate, total sau parțial, sau să devină incluse în orice alte programe, cu excepția măsurii în care aceste lucruri sunt necesare pentru a le utiliza pe dispozitive, conform celor permise prin acești Termeni și Condiții;
   3. dezasambla, decompila, decodifica sau crea lucrări derivate pe baza totalității sau a unei părți a acestora;
   4. utiliza în nicio modalitate ilegală, în niciun scop ilegal și în nicio modalitate care nu corespunde acestor Termeni și Condiții, și nu veți acționa fraudulos sau cu rea intenție, de exemplu, prin pătrunderea ilegală sau introducerea unor coduri rău intenționate, cum ar fi virusurile sau alte date dăunătoare în acestea sau în orice sistem de operare; și
   5. încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau pe cele ale oricărui terț cu privire la utilizarea acestora de către dvs. (în măsura în care o astfel de utilizare nu este licențiată prin acești Termeni și Condiții).

 8. RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU PIERDEREA SAU DAUNELE DVS.
  1. Dacă nu respectăm acești Termeni și Condiții, suntem responsabili față de dvs. pentru orice pierdere și daună previzibilă provocată de noi - Pierderea sau dauna este previzibilă dacă oricare dintre acestea sunt evidente că se vor întâmpla sau dacă, în momentul acceptării acestor Termeni și Condiții, atât noi cât și dvs. știam că acestea s-ar putea produce.
  2. Nu excludem și nu limităm în niciun fel obligația noastră față de dvs., acolo unde acest lucru ar fi ilegal - aici sunt incluse obligațiile pentru decesul sau vătămările corporale provocate de neglijența noastră sau neglijența angajaților, agenților sau subcontractanților noștri sau pentru fraude sau denaturări frauduloase.
  3. Când suntem responsabili pentru daunele aduse bunurilor dvs. - În cazul în care conținutul digital defect pe care l-am furnizat deteriorează un dispozitiv sau un conținut digital care vă aparține, fie vom repara daunele sau vă vom achita despăgubiri, dar numai în măsura minimă în care suntem obligați în acest sens prin legislația aplicabilă din țara dvs. Totuși, nu vom fi responsabili pentru daunele pe care le-ați fi putut evitat dacă ați fi respectat sfaturile noastre de a descărca și utiliza o actualizare a Software-ului oferită dvs. în mod gratuit sau pentru daunele care au fost provocate de către dvs., inclusiv prin nereușita de a respecta în mod corect instrucțiunile de instalare sau de a deține cerințele minime privind sistemul comunicate de noi.
  4. Nu suntem responsabili pentru pierderile de activitate ale dvs. - Puteți utiliza Software-ul doar pentru scopurile limitate menționate în acești Termeni și Condiții și nu altfel pentru niciun scop comercial, de activitate sau revânzare. Prin urmare, nu vom avea nicio responsabilitate față de dvs. pentru nicio pierdere a profitului, a activității, întrerupere a activității sau pierdere a oportunității de afaceri.
  5. Nu suntem responsabili pentru nicio informație furnizată de Software - Deși depunem eforturi rezonabile pentru actualizarea informațiilor puse la dispoziție de Software, nu facem nicio declarație și nu oferim nicio garanție, în mod expres sau subînțeles, cu privire la faptul că astfel de informații sunt exacte, complete sau de actualitate.

 9. CÂND PUTEM ÎNTRERUPE DREPTURILE DVS. DE A UTILIZA SOFTWARE-UL
  1. Nu facem nicio declarație cu privire la faptul că vom continua să punem Software-ul la dispoziție, că vom oferi asistență pentru acesta și/sau că îl vom actualiza pe durată nedeterminată. Dacă ne hotărâm să îl punem astfel Ia dispoziție, să oferim asistență și/sau să îl actualizăm, vă vom informa cu o perioadă de timp anterioară rezonabilă în condițiile respective. Acest lucru va duce la întreruperea accesului dvs. la Software.
  2. De asemenea, putem întrerupe drepturile dvs. de a utiliza Software-ul în orice moment prin contactarea dvs. dacă încălcați grav acești Termeni și Condiții. Dacă acțiunile dvs. pot fi remediate, vă vom acorda o oportunitate rezonabilă de a le remedia. Dacă întrerupem drepturile dvs. de utilizare a Software-ului:
   1. Trebuie să încetați să mai folosiți Software-ul.
   2. Trebuie să ștergeți sau să eliminați Software-ul de pe toate dispozitivele aflate în posesia dvs. și să distrugeți imediat toate copiile Software-ului pe care le dețineți și să ne confirmați că ați făcut acest lucru.
   3. Putem accesa de la distanță dispozitivele dvs. și elimina Software-ul de pe acestea.
   4. Putem șterge permanent oricare dintre datele cu caracter personal ale pacienților dvs. stocate pe Software.

 10. CESIONAREA ACESTUI CONTRACT
  1. Putem cesiona drepturile și obligațiile noastre din cadrul acestor Termeni și Condiții unei alte organizații. Vă vom comunica întotdeauna în scris dacă se întâmplă acest lucru și ne vom asigura că cesiunea nu vă va afecta drepturile conform contractului.
  2. Dvs. vă puteți cesiona drepturile sau obligațiile în conformitate cu acești Termeni și Condiții unei alte persoane dacă ne exprimăm consimțământul în scris.

 11. ALȚI TERMENI
  1. Acest contract nu duce la crearea niciunor drepturi pentru un terț de a aplica orice termen al acestui contract.
  2. Fiecare dintre paragrafele acestor Termeni și Condiții funcționează separat. Dacă orice instanță sau autoritate relevantă hotărăște că oricare dintre acestea sunt ilegale, celelalte paragrafe vor rămâne în deplină vigoare și efect.
  3. Chiar dacă întârziem aplicarea acestui contract, încă îl putem aplica ulterior. Dacă nu insistăm imediat să faceți ceva ce trebuie să faceți conform acestor Termeni și Condiții sau dacă întârziem aplicarea unor măsuri împotriva dvs. cu privire la încălcarea acestui contract de către dvs., acest lucru nu va însemna că nu trebuie să realizați acele lucruri și acest lucru nu ne va împiedica să luăm măsuri împotriva dvs. la o dată ulterioară.

 12. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI DISPUTELE
  1. Acești Termeni și Condiții și orice reclamații aferente acestora vor fi guvernate de către legislația aplicabilă din țara dvs.
  2. Dacă există o dispută între noi și dvs. cu privire la acești Termeni și Condiții sau la Software, atunci suntem liberi să depunem toate eforturile pentru a ajunge la o încheiere negociată a unei astfel de dispute. Cu toate acestea, în măsura permisă de legislația aplicabilă, toate disputele formale vor avea loc în România.

 13. ACTUALIZARE ȘI MODIFICĂRI ALE SOFTWARE-ULUI
  1. La anumite intervale de timp, putem actualiza automat Software-ul pentru a îmbunătăți performanța, a varia funcționalitatea, a reflecta modificările sistemului de operare sau pentru a trata problemele de securitate. În mod alternativ, vă putem solicita să actualizați Software-ul din aceste motive. Totuși, nu avem obligația legală de a actualiza Software-ul.
  2. Dacă alegeți să nu instalați astfel de actualizări sau dacă refuzați actualizările automate este posibil să nu puteți continua să folosiți Software-ul.

 14. MODIFICĂRILE ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII
  1. Putem fi nevoiți să modificăm acești Termeni și Condiții pentru a reflecta modificările legislative sau ale celor mai bune practici sau a corespunde caracteristicilor suplimentare pe care le introducem.
  2. Vă vom înștiința în avans cu privire orice modificare prin intermediul e-mail cu detaliile modificării sau prin intermediul căruia vă înștiințăm cu privire la o modificare prin intermediul unei ferestre pop-up la următoarea pornire a Software-ului.
  3. Dacă nu acceptați modificările specificate, nu veți putea continua să utilizați Software-ul.
© Takeda Pharmaceutical Company Limited 2024
Zero Bleeds Romania (en-US)
Terms of Use | Privacy Policy | Support